Monthly Archives: October 2012

TUNTUNAN TAKBIR

Sebenarnya masalah jumlah kalimat takbir saat menjelang Idul Fithri atau Iedul Adha merupakan salah satu khilaf di antara para ulama. Khilaf itu sendiri tidak akan terjadi bila memang ada dalil yang qathi` yang memastikan jumlah bilangannya. Namun –atas kehendak Allah- … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

QUDWAH NABAWIYAH

by Rochmad Raharjo  “ALLAHUMMAJ `AL AWWALA HAADZAL YAUMA SHALAAHA WA AUSA TUHU FALAAHA WA AAKHIRUHU NAJAAHA WA AS ALUKAL KHAIRADDUNYA WAL AAKHIRAH BIRAHMATIKA YAA ARHAMARRAAHIMIIN.  Yaa Allah jadikanlah awal hari ini kebaikan dan ditengahnya kebahagiaan dan diakhirnya kesuksesan dan berikanlah … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment