Monthly Archives: March 2013

AL IKHLASH

Qulhuwallaahu ahad Allaahushshomad Lamyalid walam yuulad walam yakul lahu kufuwan ahad Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a comment

AL FALAQ

Qul a`udzu bi-robbil-falaq Min syarri maa kholaq Wa min’syarri ghaasiqin idza waqob Wa min’syarrinnaffasaati fil ‘uqod Wa min syarri hasidin idzaa hasad.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

AN NAAS

Qul a’udzu birobbinnaas Malikinnaas Ilaahinnaas Min syarril was waasil khonnaas Aladzi yuwaswisu fiishuduurinnaas Minal jinnati wannaas

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MENGENAL CIRI – CIRI STROKE

BANTU SHARE PADA TEMAN JANGAN ABAIKAN, TOLONG DI BACA: Anda dapat menyelamatkan nyawa seseorang dengan share ini. STROKE: Teman saya mengirimkan ini kepada saya.. dan meminta saya untuk mempostingkan ini dan menyebarkannya. Saya setuju. Jikalau semua orang dapat mengingat langkah … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RENUNGAN HARI INI

Nabi Bersabda :”Setiap pagi ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Yang satu berdoa :”Ya ALLAH berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq.” Sedangkan yang lainnya berdo`a :”Ya ALLAH berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir.” Abu Hurairah ra Muttafaq ‘alih   … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MUTIARA SUNNAH

by H. Rochmad Raharjo Rasulullah SAW bersabda :”orang yang BERKENYANG – KENYANG di dunia, mereka adalah orang – orang yang akan menderita KELAPARAN di akhirat.” (HR THABRANI) Ibnul Jauzi berkata :”Barangsiapa mengharap keutamaan Shalat malam, maka niscaya beban berat menjadi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TAHAJUD CALL

by H Rochmad Raharjo Rasulullah SAW :”Amal perbuatan yang paling dicintai ALLAH setelah ibadah wajib adalah memberikan kebahagiaan kepada saudara Muslim.” (HR THABRANI) Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda :”Siapa saja yang meminta – minta kepada sesama … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment